CHỈ ĐỊNH CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

STTQuyết định sốngày ban hànhNgày hết hiệu lựcCơ quan ban hànhTrích yếu
 1 1412/QĐ-BGTVT 28/10/2022 28/10/2025 Bộ GTVT Chỉ định tổ chức thử nghiệm thiết bị mô phỏng để đào tạo lái xe ô tô - cabin học lái xe ô tô theo QCVN 106:2020/BGTVT