CHỈ ĐỊNH CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

STT

Quyết định số

Ngày ban hành

Ngày hết

hiệu lực

Cơ quan

ban hành

Trích yếu

1

3098/QĐ-BVTV-KH10/10/202226/8/2027Cục Bảo vệ thực vật Quyết định tổ chức thử nghiệm phân bón đối với phòng thử nghiệm môi trường và hóa chất, phòng thử nghiệm vi sinh và GMO thuộc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 (Quatest1)

2

1532/QĐ-BVTV-KH14/06/202326/02/2028Cục Bảo vệ thực vậtQuyết định chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy sản phẩm phân bón phù hợp với quy định tại QCVN 01-189:2019/BNNPTNT về chất lượng phân bón Phương thức chứng nhận: Phương thức 5

3

2078/QĐ-BVTV-KH16/8/202325/8/2027Cục Bảo vệ thực vậtQuyết định về việc bổ sung phạm vi chỉ định tổ chức thử nghimeej phân bón đối với phòng TN Vi sinh và GMO thuộc Quatest1