CHỈ ĐỊNH CỦA BỘ XÂY DỰNG

STT

Quyết định số

Ngày ban hành

Ngày hết

hiệu lực

Cơ quan

ban hành

Trích yếu

 

310/GCN-BXD

22/12/2020

21/12/2025

Bộ Xây dựng

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Mã số PTN: LAS-XD 1893