“Chuyên gia hàn quốc tế” – International Welding Specialist (IWS)

09/08/2004

 Thời gian:       06 tuần

Kinh phí:         550 Euro

  • Địa điểm:        Trung tâm HwC – Nhà J số 8 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Nội dung khóa đào tạo:

Phần 0: Cơ sở kỹ thuật chung

Phần 1: Cơ bản về lý thuyết hàn

Phần 2: Thực hành kỹ thuật hàn

Phần 3: Phần chuyên ngành  (Phương pháp hàn và trang thiết bị; Vật liệu và diễn biến vật liệu trong hàn; Kết cấu và tính toán; Chế tạo và kỹ thuật ứng dụng) 

Kết thúc khóa đào tạo, nếu đạt yêu cầu của kỳ thi, học viên sẽ nhận được chứng nhận Chuyên gia hàn quốc tế (International Welding Specialist) của Viện hàn Quốc tế và được công nhận là Giám sát viên hàn theo tiêu chuẩn quốc tế EN 719.