Chuyên gia hàn quốc tế (IWS)

02/08/2010

Là một ngành công nghệ then chốt, chất lượng kỹ thuật hàn không chỉ đòi hỏi trình độ tay nghề cao mà còn cần được giám sát bởi đội ngũ cán bộ có chuyên môn và kinh nghiệm được đào tạo và công nhận. Chuyên gia hàn là một trong số những người chịu trách nhiệm giám sát chất lượng hàn từ khâu lập kế hoạch, thực hiện giám sát cho đến kiểm tra.

Hàng năm Trung tâm tổ chức khóa đào tạo Chuyên gia hàn Quốc tế theo tiêu chuẩn DVS-EWF 1171, thực hiện các kỳ thi theo DVS-EWF 1174.

 

Nội dung khóa đào tạo bao gồm:

Phần 0: Cơ sở kỹ thuật chung

Phần 1: Cơ bản về lý thuyết hàn

Phần 2: Thực hành kỹ thuật hàn

Phần 3: Phần chuyên ngành        

  • Lĩnh vực 1: Phương pháp hàn và trang thiết bị

  • Lĩnh vực 2: Vật liệu và diễn biến vật liệu trong hàn

  • Lĩnh vực 3: Kết cấu và tính toán

  • Lĩnh vực 4: Chế tạo và kỹ thuật ứng dụng 

Kết thúc khóa đào tạo, nếu đạt yêu cầu của kỳ thi, học viên sẽ nhận được chứng nhận Chuyên gia hàn quốc tế (International Welding Specialist) của Viện hàn Quốc tế và được công nhận là Giám sát viên hàn theo tiêu chuẩn quốc tế EN 719.