Đặc điểm dùng khí bảo vệ trong hàn MIG

08/04/2013
Để hiểu hơn các loại khí khi sử dụng cho hàn MIG chúng ta thực hiện một so sánh giữa các loại khí thường sử dụng trong hàn MIG gồm: CO2; hỗn hợp khí 80%Argon/ 20%CO2; hỗn hợp khí 93% Argon +5%CO2+2%O2; hoặc Argon tinh khiết. Các khí sẽ sử dụng trên cùng một thiết lập của máy hàn đối với thép 1.5mm, các bình khí sử dụng cùng một thiết lập đối với đồng hồ điều tiết khí.

Để hiểu hơn các loại khí khi sử dụng cho hàn MIG chúng ta thực hiện một so sánh giữa các loại khí thường sử dụng trong hàn MIG gồm: CO2; hỗn hợp khí 80%Argon/ 20%CO2; hỗn hợp khí 93% Argon +5%CO2+2%O2; hoặc Argon tinh khiết. Các khí sẽ sử dụng trên cùng một thiết lập của máy hàn đối với thép 1.5mm, các bình khí sử dụng cùng một thiết lập đối với đồng hồ điều tiết khí.

So sánh giữa sử dụng khí CO2 và sử dụng hỗn hợp khí 80%argon/20%CO2 khi hàn thép 1.5mm hoặc dày hơn

so sánh mối hàn MIG sử dụng CO2 và mối hàn sử dụng Argon và CO2

– Khi sử dụng hỗn hợp khí 80%argon/20%CO2 cho chúng ta hồ quang ổn định, dễ điều chỉnh mỗi hàn gọn đều (mối hàn bên phải). Khi sử dụng hỗn hợp khí 100%CO2 cho hồ quang ít ổn định hơn mối hàn bị giật xuất hiện các hạt xỉ nóng chảy  như hình bên trái mặt khác hồ quang cũng sáng hơn so với khi sử dụng hỗn hợp khí bảo vệ là argon.

So sánh giữa sử dụng khí CO2 và sử dụng hỗn hợp khí Argon/CO2 đối với thép 0.8mm đến 1.2mm

 

Hàn thép mỏng với CO2 và hỗn hợp CO2/argon

– CO2 không duy trì hồ quang tốt bằng sử dụng hỗn hợp khí Argon/Co2. Đối với điện áp thấp dây hàn có xu hướng đóng cục trên bề mặt và không ngấu kim loại. Hồ quang không tự động được mồi cho đến khi chạm điện cực hàn. Các thiết lập tốc độ cấp dây không mang lại nhiều hiệu quả. Do đó đơn giản không nên sử dụng khí CO2 khi hàn với điện áp thấp.

– Khi sử dụng hỗn hợp khí Argon-CO2 tại mối hàn bên phải cho ta một hồ quang ổn định, đều. Hồ quang có thể được duy trì tại điện áp thấp khi hàn thép từ 0.8mm đến 1.2mm.

So sánh giữa sử dụng hỗn hợp 80%argon/20%Co2 so với 93%argon/5%CO2/2%oxy

So sánh hai mối hàn MIG sử dụng CO2/argon và CO2/argon/O2

Không có nhiều sự khác biệt trong hàn MIG khi sử dụng hai loại khí trên làm khí bảo vệ. Oxy trong hỗn hợp khí giúp cải thiện độ ướt làm cho mối hàn êm hơn, mịn hơn. Hai loại khí trên thường được sử dụng tương đương nhau đặc biệt là khi hàn các tấm mỏng theo một cách hiểu nào đó thì 2% Oxy là như tương đương với 15%CO2. Hỗn hợp chứa Oxy thường được sử dụng Châu âu, trong khi hỗn hợp có khí CO2 thường được sử dụng tại Mỹ.

Hàn MIG khi sử dụng với thuần khí Argon

Hàn MIG với khí bảo vệ argon nguyên chất

Thuần khí argon thường được sử dụng trong hàn nhôm hơn là hàn thép. Hồ quang do nó sinh ra thường nhẹ và tản mát hơn nhiều so với hàn hỗn hợp CO2/argon và gây khó khăn khi thao tác mỏ hản chính xác đặc biệt là khi hàn với tấm mỏng.

Vảy hàn thường cao hơn so với khi sử dụng các khí khác. Xuất hiện nhám quang vũng hàn.

Nguồn: weldcom