Giải pháp hàn bình gas LPG

07/01/2014
Dây chuyền hàn bình gas LPG gồm 3 thiết bị hàn chính để thực hiện 4 đường hàn trên một bình gas hoàn thiện: - Máy 1: Hàn chân van bình gas - Máy 2: Hàn chân đế và quai xách bình gas - Máy 3: Hàn thân bình gas

Dây chuyền hàn bình gas LPG gồm 3 thiết bị hàn chính để thực hiện 4 đường hàn trên một bình gas hoàn thiện:

– Máy 1: Hàn chân van bình gas

– Máy 2: Hàn chân đế và quai xách bình gas

– Máy 3: Hàn thân bình gas

Máy 1: Thiết bị hàn chân van

Hàn chân van với thân trên của bình gas

Quy trình hàn: hàn tự động dưới lớp thuốc

Tốc độ hàn: 65cm/phút

Thời gian chu kỳ hàn: 25giây

Thời gian gá/ tháo sản phẩm: 30 giây

Năng suất hàn: khoảng 60 sản phẩm/giờ

Máy 2: Thiết bị hàn đế và quai xách

Hàn đế với thân dưới và hàn quai xách với thân trên bình gas

Quy trình hàn: MAG

Tốc độ hàn: 100cm/phút

Thời gian chu kỳ hàn: 45giây

Thời gian gá/ tháo sản phẩm: 30giây

Năng suất hàn: khoảng 40 sản phẩm/giờ

Máy 3: Thiết bị hàn thân bình gas

Hàn hai nửa thân bình gas với nhau

Quy trình hàn: hàn tự động dưới lớp thuốc 1 hoặc 2 dây

Tốc độ hàn: 115cm/phút

Thời gian chu kỳ hàn: 50 giây

Thời gian gá/ tháo sản phẩm: 30giây

Năng suất hàn: khoảng 40 sản phẩm/giờ

 

Hình ảnh mối hàn đạt được

Nguồn: Ngoclinh.net