Khóa đào tạo của Tổ chức Năng suất Châu Á (APO)

15/02/2017
Tổ chức Năng suất Châu Á (Asian Productivity Organization – APO) Tổ chức Năng suất Châu Á – Asian Productivity Organization (APO) được thành lập vào ngày 11/05/1961, là tổ chức liên chính phủ, hoạt động trên cơ sở phi chính trị, phi lợi nhuận và không phân biệt đối xử.

 

Tổ chức Năng suất Châu Á – Asian Productivity Organization (APO) được thành lập vào ngày 11/05/1961, là tổ chức liên chính phủ, hoạt động trên cơ sở phi chính trị, phi lợi nhuận và không phân biệt đối xử.

Sứ mệnh của APO: Đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội các nền kinh tế thành viên thông qua các hoạt động nâng cao năng suất chất lượng.

Tầm nhìn: Trở thành tổ chức quốc tế dẫn đầu trong công cuộc nâng cao năng suất, đưa các nền kinh tế thành viên của APO trở nên năng suất và cạnh tranh hơn, định hướng tới năm 2020.

– Hiện Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) đang tổ chức thực hiện các khóa học sau:

 

Khóa 1:

Nội dung: Đào tạo về Thực hành Nông nghiệp tốt (GAP)

Mục đích: Cung cấp những kiến thức cơ bản về GAP, giới thiệu cơ hội cho các doanh nghiệp về GAP nhằm nâng cao năng suất và phát triển nông nghiệp bền vững

Thời gian: 05 tháng từ ngày 26/04 đến ngày 25/09/2017

Đối tượng tham dự: Cán bộ công chức, cán bộ công nhân viên thuộc lãnh vực sản xuất nông nghiệp, đơn vị tư vấn, đơn vị chứng nhận có liên quan

Khóa 2:

Nội dung: Đào tạo về Quản lý An toàn Thực phẩm

Mục đích: Cung cấp những kiến thức cơ bản về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Thời gian: 05 tháng từ ngày 01/06 đến ngày 31/10/2017

Đối tượng tham dự: Cán bộ công chức, cán bộ công nhân viên thuộc lãnh vực sản xuất nông nghiệp, đơn vị tư vấn có liên quan.

Khóa 3:

Nội dung: Hệ thống Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (OHSAS 18001)

Mục đích: Giới thiệu về nguyên tắc cơ bản và thực hành về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp để áp dụng tại nơi làm việc

Thời gian: 01 – 12/2017

Đối tượng tham dự: Cán bộ công chức, cán bộ công nhân viên thuộc lãnh vực an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, đơn vị tư vấn có liên quan, trường đại học, v.v.

Thông tin chung:
Kinh phí tham dự khóa học: Miễn phí

Phương pháp thực hiện: Học viên đăng ký trực tiếp cho APO trên website của APO (http://apo-ipro.org/), vui lòng xem hướng dẫn đăng ký tại http://apo-ipro.org/user-help-manual/. Toàn bộ khóa học được tương tác trực tiếp trên mạng. Sau khóa đào tạo, học viên sẽ làm bài kiểm tra và chỉ được cấp giấy chứng nhận (điện tử) khi đạt 70% yêu cầu.