Lợi ích của chứng nhận ISO 3834

12/09/2014
Tại sao lại thực hiện ISO 3834? Quá trình hàn được phân loại như là một quá trình đặc biệt mà kết quả không phải lúc nào cũng xác định được thông qua việc kiểm tra sau khi kết thúc hàn. Do vậy, chất lượng của mối hàn phải được kiểm tra ngay trong quá trình sản xuất chứ không phải chờ kiểm định và kiểm tra các sản phẩm cuối cùng, theo cách thức quản lý phù hợp đối với quá trình hàn. Việc quản lý này có thể được thực hiện theo tiêu chuẩn ISO 3834:2005 để đảm bảo chất lượng của các mối hàn đối với sản phẩm cuối cùng, và tuân thủ theo các tiêu chuẩn quy định.

Yêu cầu chất lượng cho quá trình hàn nóng chảy kim loại

Tại sao lại thực hiện ISO 3834? Quá trình hàn được phân loại như là một quá trình đặc biệt mà kết quả không phải lúc nào cũng xác định được thông qua việc kiểm tra sau khi kết thúc hàn. Do vậy, chất lượng của mối hàn phải được kiểm tra ngay trong quá trình sản xuất chứ không phải chờ kiểm định và kiểm tra các sản phẩm cuối cùng, theo cách thức quản lý phù hợp đối với quá trình hàn. Việc quản lý này có thể được thực hiện theo tiêu chuẩn ISO 3834:2005 để đảm bảo chất lượng của các mối hàn đối với sản phẩm cuối cùng, và tuân thủ theo các tiêu chuẩn quy định.

Lợi ích của việc chứng nhận đối với quá trình hàn.

Tiêu chuẩn này tạo ra cơ sở để chứng minh sự phù hợp và chứng nhận đối với các sản phẩm được thực hiện bởi quá trình hàn. Một nhà sản xuất được cấp chứng nhận phù hợp với tất cả các nguyên tắc của tiêu chuẩn này khi thực hiện quá trình hàn đạt chất lượng cao theo các yêu cầu của tiêu chuẩn sản phẩm hoặc các chi tiết kỹ thuật khác.
ISO 3834-2:2005 (yêu cầu chất lượng toàn diện)   Dành cho các sản phẩm với yêu cầu cao về các yếu tố an toàn và dung sai, với các vật liệu được thiết kế cho việc chứa đựng lớn trong suốt thời gian sử dụng của sản phẩm, hoặc trong trường hợp một sáng tạo hay thiết kế cấu trúc hay quy trình sản xuất mới không qua kiểm chứng trong thực tế.
ISO 3834-3:2005 (Yêu cầu chất lượng tiêu chuẩn)    Dành cho một phạm vi rộng hơn của sản phẩm với các yêu cầu bình thường về các yếu tố an toàn và dung sai, các sản phẩm được làm bằng các vật liệu phổ biến với những đặc tính hàn được biết đến về tính đảm bảo ổn định về mặt cơ học của sản phẩm và việc phòng ngừa sự xuất hiện của các sai hỏng không thể chấp nhận được khi sử dụng quy trình hệ thống hàn phù hợp và mức độ kiểm định và kiểm tra mối hàn tương ứng. 
ISO 3834-3:2005 (Yêu cầu chất lượng cơ bản)   Dành cho một loạt các sản phẩm với các yêu cầu an toàn cơ bản đối với các trọng tải trung bình, các sản phẩm được làm bằng vật liệu phổ biến với các đặc tính hàn được biết đến về sự bảo đảm tính ổn định cơ học của sản phẩm.

Sự tích hợp của ISO 3834:2005 với các tiêu chuẩn sản phẩm.

ISO 3834:2005 và kết cấu thép.   Sản xuất các kết cấu thép – bổ sung thuật ngữ nói chung về tiêu chuẩn EN và giải thích từ ngữ từ lĩnh vực tài liệu và các sản phẩm (FPC) – quy định các yêu cầu về khả năng của các nhà sản xuất, lắp ráp, bề mặt kết thúc – cho biết thêm các chủ đề của quản lý, kiểm tra xác minh, bảo trì, nâng cấp và xử lý cấu trúc.
ISO 3834:2005 & EN 1090-2  EN 1090-2: Sản xuất kết cấu thép và nhôm, yêu cầu kỹ thuật đối với kết cấu thép.
ISO 3834:2005 & EN 1090-3  EN 1090-3: Sản xuất kết cấu thép và nhôm, yêu cầu kỹ thuật cho các cấu trúc nhôm.
ISO 3834:2005 & EN 15085-2  Hàn các phương tiện vận tải đường sắt; EN 15085-2 các ứng dụng trong đường sắt – hàn các phương tiện đường sắt và bộ phận- Phần 2 – Yêu cầu đối về chất lượng và chứng nhận đối với các nhà sản xuất trong lĩnh vực hàn.

ISO 3834 và tiếp thị.

Trong một số lĩnh vực mà nhà cung cấp chỉ có thể đạt được các yêu cầu theo tiêu chuẩn sản phẩm, tuy nhiên điều này lại cần thiết trong mối quan tâm của khách hàng, vì chất lượng không chỉ là tính tiện ích của sản phẩm, mà còn là chất lượng hậu cần liên quan, việc hỗ trợ sản xuất ,quy trình sản xuất cũng như cách thức truyền thông kết nối cho đến lúc giao hàng;Trong một số lĩnh vực mà không xác định yêu cầu chất lượng tiêu chuẩn hoặc các tiêu chuẩn không đáp ứng theo xu hướng hiện đại. Hệ thống quản lý quá trình hàn theo tiêu chuẩn ISO 3834:2005 là một yếu tố quan trọng trong hệ thống quản lý để có thể thông qua các quyết định chiến lược phù hợp về đổi mới sản xuất, hoặc những thay đổi về mặt quy trình nhắm nâng cao chất lượng sản phẩm.

ISO 3834 và marketing

Với sự phát triển tiến bộ của các thiết bị cá nhân, tăng hiệu suất, độ bền và khả năng sử dụng song song với việc tăng yêu cầu về chất lượng, và  an toàn của công việc hàn. Ngành công nghiệp xây dựng (kết cấu thép xây dựng, cấu trúc cầu), ô tô, hàng hải ngành công nghiệp và các ngành khác là những khu vực nơi mà chúng tôi có thể đáp ứng các yêu cầu cao về an toàn và chất lượng của các mối hàn. Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng trong quá trình hàn theo tiêu chuẩn ISO 3834 : 2005, được công bố cùng với các tiêu chuẩn sản phẩm có liên quan tạo sự tin tưởng, tín nhiệm hơn nữa đối với công ty bạn từ phía khách hàng.

Lợi ích của chứng nhận ISO 3834

– Thể hiện cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế
– Thể hiện tính hiệu lực và hiệu quả của quá trình sản xuất
– Thể hiện và đảm bảo chất lượng của nguồn nhân lực