Thử nghiệm viên kiểm tra không phá hủy

02/08/2010

HwC kết hợp với Hội thử nghiệm không phá hủy Đức, một số Viện nghiên cứu kỹ thuật hàn Đức và các đơn vị quốc tế uy tín khác để tổ chức các kỳ thi Thử nghiệm viên không phá hủy để cáp chứng nhận Thử nghiệm viên không phá hủy cấp quốc gia và quốc tế các mức độ theo tiêu chuẩn quốc tế EN 473 / ISO 9712 phù hợp với ASNT-TC-1A.