Trao đổi kinh nghiệm với Giám đốc viện hàn Koblenz

17/12/2013
Ngày 10 đến ngày 12 tháng 12 năm 2013 tại Trung tâm HwC đã diễn ra cuộc trao đổi kinh nghiệm với ông Peter Eich - Chuyên gia đánh giá của Liên đoàn hàn CHLB Đức (DVS); Giám đốc Viện hàn Koblenz.  

Ngày 10 đến ngày 12 tháng 12 năm 2013 tại Trung tâm HwC đã diễn ra cuộc trao đổi kinh nghiệm với ông Peter Eich – Chuyên gia đánh giá của Liên đoàn hàn CHLB Đức (DVS), Giám đốc Viện hàn Koblenz. Trong buổi trao đổi, sau phần giới thiệu tổng quát về Viện hàn Koblen, hai bên đã trao đổi nhiều thông tin liên quan đến hoạt động cập nhật  tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mới, các chương trình chứng nhận, đào tạo chứng nhận thợ hàn theo tiêu chuẩn DIN EN ISO 9606, chứng nhận quy trình hàn phù hợp tiêu chuẩn 15614…

Tiếp theo đó thay mặt Viện hàn Hà Nội ông Lê Khánh Tường – PGĐ phụ trách đã có 1 bài diễn thuyết về tình hình nguồn nhân lực hàn ở Việt Nam, các quy chuẩn tại Việt Nam cho các thiết bị bình bồn áp lực… Và trao đổi với ông Peter Eich về Hệ thống đánh giá chứng nhận doanh nghiệp phù hợp với tiêu chuẩn ISO 3834

 

Buổi Trao đổi kinh nghiệm đã giúp tìm hiểu rõ hơn kinh nghiệm thực hiện hoạt động đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng trong lĩnh vực hàn phù hợp tiêu chuẩn EN ISO 3834, Ông Peter Eich cũng cung cấp cho Trung tâm HwC một số tài liệu gồm: Tiêu chuẩn DIN EN ISO 9606-1; Cập nhật ngân hàng câu hỏi của Viện hàn quốc tế. Đây là các tài liệu, thông tin hữu ích trong việc nâng cao chuyên môn và kinh nghiệm nhằm phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực hàn tại Việt Nam.

Sau đây là 1 vài hình ảnh trong buổi trao đổi kinh nghiệm: