Tư vấn áp dụng tiêu chuẩn Châu Âu EN 1090 thành công cho công ty IMECO

28/01/2015
Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao công nghệ Việt - Đức đã triển khai thực hiện tư vấn áp dụng tiêu chuẩn Châu Âu EN 1090 thành công cho Công ty Cổ phần cơ khí và xây lắp công nghiệp (IMECO) và đã được cấp chứng chỉ công nhận và dấu CE

Vừa qua Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao công nghệ Việt – Đức đã triển khai thực hiện tư vấn áp dụng tiêu chuẩn Châu Âu EN 1090 thành công cho Công ty Cổ phần cơ khí và xây lắp công nghiệp (IMECO) và đã được cấp chứng chỉ công nhận và dấu CE (European Conformity) là nhãn hiệu bắt buộc đối với hàng hoá (theo quy định) và được coi như giấy thông hành thương mại vào thị trường EU.