UT Kiểm tra siêu âm - Bậc 2 - Khóa học

02/08/2010
Khóa đào tạo này được thực hiện trong toàn bộ thời gian 80 giờ bao gồm các bài giảng và các bài tập thực hành chuyên sâu cung cấp các kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực kiểm tra siêu âm.

UT     Kiểm tra siêu âm

Bậc 2 – Khóa học

 

Khóa đào tạo này được thực hiện trong toàn bộ thời gian 80 giờ bao gồm các bài giảng và các bài tập thực hành chuyên sâu cung cấp các kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực kiểm tra siêu âm.

 

Nội dung đào tạo

 

Kiến thức chung

 

 

 • Kỹ thuật kiểm tra, giới hạn áp dụng

 • Tính chất hệ thống kiểm tra và kiểm tra chúng, các giá trị giới hạn, sai số

 • Tổ chức quá trình kiểm tra

 • Kết quả đo, khả năng chứng minh

 • Chuẩn bị và điều chỉnh hệ thống kiểm tra siêu âm.

Kiến thức chuyên sâu

 • Lựa chọn các vấn đề liên qua đến kiểm tra của kỹ thuật kiểm tra.
 • Các yếu tố hiệu chỉnh.
 • Các chất trợ giúp định hướng và áp dụng chúng
 • Sự ảnh hưởng suy giảm âm
 • Sự ảnh hưởng vận tốc âm
 • Động lực âm dội, đánh giá
 • Áp dụng và thuyết minh các tiêu chuẩn, thuyết minh kiểm tra và các qui trình qui phạm khác
 • Giới hạn phạm vi áp dụng của kiểm tra siêu âm
 • Kỹ năng
 • Xác định sự điều chỉnh độ nhạy và điều chỉnh khoảng cách và kiểm tra chúng.
 • Áp dụng vật thể hiệu chuẩn và vật thể so sánh
 • Đánh giá độ cao âm dội
 • Kiểm tra mối hàn
 • Kiểm tra các chi tiết với hình dạng hình học phức tạp
 • Kiểm tra thông thường ở các chi tiết đúc và rèn
 • Thực hiện báo cáo và lập hồ sơ tài liệu\
 • Đánh giá kết quả
 • Xây dựng chỉ dẫn kiểm tra

Thực hiện và kiểm soát kiểm tra siêu âm

 

Điều kiện người tham dự khóa học: Có những hiểu biết cơ bản về lý thuyết và thực hành và kinh nghiệm tương ứng bậc 1

Thời gian khóa học: 10 Ngày

Thời gian lên lớp: 8.00 – 16.30 Bao gồm cả nghỉ giải lao và nghỉ trưa

Kết thúc : Kiểm tra trình độ UT2 Q

Chi phí : Xin liên lạc để biết chi tiết