Chứng nhận ủy quyền

12/10/2012

Hiện nay Công ty TNHH ZERT Việt Nam là đơn vị đào tạo gọi tắt là ATB02 được ủy quyền của VN ANB đào tạo nhân sự hàn với các văn bằng được công nhận :

– IWIP: Giám sát hàn Quốc tế (International Welding Inspection Perssonel )

– IWS: Chuyên gia hàn Quốc tế (International Welding Specialist)

– IWE : Kỹ sư hàn quốc tế ( International Welding Engineer)

– Thợ hàn chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9606, AWS: Cho các phương pháp hàn 111, 141, 135, 136, 131, 311 ... với các modun đào tạo

– Chuyên gia kiểm tra không phá hủy – NDT (Non – Destructive Testing), bậc 1 và bậc 2.

IMG_20240108_0001_page-0001

IMG_20240108_0001_page-0002