Giới thiệu

26/02/2007

Chào mừng đến với công ty TNHH Zert Việt Nam

Đào tạo kỹ thuật hàn hàn theo tiêu chuẩn IIW . Từ năm 2022 Zert được Tổ chức được ủy quyền của VN ANB về đào tạo nhân sự kỹ thuật hàn gồm : Thợ hàn, giám sát viên hàn quốc tế ( IWI) , chuyên gia hàn quốc tế ( IWS) , kỹ sư hàn quốc tế ( IWE)

Như vậy đây là ATB02 tại Việt Nam có đủ điều kiện về giảng viên và trang thiết bị cho đào tạo hầu hết các cấp độ nhân sự hàn như thợ hàn,, giám sát viên hàn, chuyên gia hàn, Kỹ sư hàn quốc tế.  Học viên được chuyển tải kiến thức cả lý thuyết lẫn thực hành đảm trách bởi các giáo viên đã được đào tạo tại có bằng cấp của IIW ( Viện hàn quốc tế) . Các kiến thức kỹ thuật mới của IIW luôn được cập nhật. Thông qua các khả năng này mà các doanh nghiệp Việt Nam có thể tiếp cận với các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế trong lĩnh vực kỹ thuật hàn và hoàn thiện chất lượng nguồn nhân lực kỹ thuật của mình để tiến tới hội nhập quốc tế và phát triển bền vững.

Các lĩnh vực khác hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

Bên cạnh lĩnh vực chính, ZERT còn cung cấp các khoá đào tạo khác nhau trong các lĩnh vực:

  • Thử nghiệm viên không phá hủy (NDT), thử nghiệm viên,…
  • Tư vấn – trang bị cho Trung tâm đào tạo kỹ thuật hàn

Zert cung cấp các dịch vụ tư vấn và chuyển giao công nghệ trong tất cả các lĩnh vực của kỹ thuật hàn, . Bên cạnh công tác tư vấn trong kỹ thuật hàn còn thực hiện các công việc bố trí lắp đặt xưởng hàn một cách chuyên nghiệp. Các trang thiết bị như hệ thống cung cấp khí trung tâm, hệ thống hút khí khói bụi...

“Chất lượng nguồn nhân lực là nền tảng vàng của đất nước”

Hãy cùng với ZERT  đóng góp vào việc xây dựng nền tảng vàng cho nền kinh tế nước nhà!