Đào tạo kỹ sư hàn Quốc tế (IWE)

01/11/2023

Kỹ sư hàn quốc tế (IWE) là bằng cấp cao nhất do Viện hàn quốc tế (IWI) cấp.

Kể từ năm 2000, trên thế giới đã có hơn 60.000 IWE đủ tiêu chuẩn.
Văn bằng IWE đảm bảo kiến ​​thức và kỹ năng giải quyết các vấn đề sản xuất độc lập với quy trình, vật liệu hoặc ứng dụng. Ngoài ra, IWE có thể thực hiện các hoạt động phối hợp hàn theo yêu cầu của một số tiêu chuẩn và quy định toàn cầu.

IWE trải qua một chương trình đào tạo và kiểm tra để đảm bảo họ có được kiến ​​thức nâng cao về quy trình hàn, vật liệu, thiết kế và kiểm soát chất lượng, bao gồm hiểu biết quan trọng về các ứng dụng sản xuất hàn.

Việc tiếp cận trình độ chuyên môn này chỉ được phép dành cho những người đáp ứng các yêu cầu kinh nghiệm làm việc trong sản xuất hàn tối thiếu từ 4 đến 5 năm và có bằng Đại học ( Bằng đại học về chuyên ngành kỹ thuật). Lộ trình tiêu chuẩn để lấy bằng cấp yêu cầu người tham gia phải tham gia khóa đào tạo với hơn 448 giờ giảng dạy lý thuyết và thực tập , thực hành … và trải qua kỳ thi lý thuyết với kết quả tối thiểu đạt từ 60 % trở lên.

Chương trình đào tạo và chứng nhận dành cho kỹ sư hàn quốc tế ( IWE) sẽ được khai giảng thường xuyên vào năm 2024.

Giáo trình cho giảng dạy đào tạo và kiểm tra được tiếng Việt. Các học viên quan tâm tới khóa học liên hệ với ZERT đơn vị đào tạo được ủy quyền của VN ANB để biết thêm chi tiết