Đào tạo giám sát viên hàn quốc tế (IWI)

01/11/2023

Viện hàn Quốc tế (IIW) cung cấp chương trình đào tạo, và chứng nhận trình độ chuyên môn cho giám sát viên hàn, đảm bảo áp dụng các tiêu chuẩn cao nhất cho những cá nhân đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá quá trình chế tạo hàn so với các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật hiện hành được sử dụng trên toàn cầu.

IWI được chứng nhận ở ba cấp độ khác nhau:

1. IWI ở Cấp độ cơ bản (IWI-B) có kỹ năng thực hiện Kiểm tra trực quan các mối hàn và có thể thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra khác để hỗ trợ những người kiểm tra hàn khác.

2. IWI ở Cấp độ Tiêu chuẩn (IWI-S) có kỹ năng thực hiện bất kỳ nhiệm vụ kiểm tra nào theo yêu cầu của tiêu chuẩn.

3. IWI ở cấp độ Toàn diện (IWI-C) có các kỹ năng và kiến ​​thức để cho phép thực hiện bất kỳ nhiệm vụ kiểm tra hàn nào, ngay cả trong các ứng dụng không thường xuyên liên quan đến vật liệu, quy trình, thử nghiệm phá hủy nâng cao và NDT và còn có thể xây dựng kế hoạch kiểm tra hàn hoặc kiểm soát chất lượng.

Để đạt được bằng tốt nghiệp của IIW lấy chứng nhận bằng IWI các học viên sẽ trải qua kỳ thi lý thuyết và thực hành trên các mầu hàn với các nhiệm vụ kiểm tra khác nhau ( Kiểm tra trực quan, xác minh và đánh giá độ các khuyết tật theo tiêu chuẩn..) có mức điểm đạt từ 60%  trở lên, Học viên đăng ký học cần có bằng cấp chuyên ngành và kinh nghiệm làm việc thực tế trong lĩnh vực hàn.

Chương trình đào tạo và chứng nhận dành cho giám sát hàn quốc tế sẽ được khai giảng thường xuyên vào năm 2024.

Tài liệu, chương trình trình đào tạo và kiểm tra bằng tiếng Việt Nam. Các học viên đủ điều kiện đăng ký các khóa học tại ZERT để biết thêm thông tin chi tiết.