Vietnam ATB02

Viện hàn Quốc tế (International Institute of Welding – IIW)  đã chính thức công nhận Tổ chức được ủy quyền của IIW tại Việt Nam gọi tắt là Vietnam ANB (Vietnam Authorised Nominated Body) trực thuộc Trung tâm chuyển giao công nghệ Việt - Đức (HwC.)  Đây là đơn vị duy nhất được IIW ủy quyền chứng nhận nhân sự hàn quốc tế tại Việt Nam, đồng thời Vietnam ANB còn có trách nhiệm đánh giá và cấp chứng nhận ủy quyền đào tạo (ATB) cho các tổ chức trong nước đáp ứng yêu cầu của IIW trong hoạt động đào tạo theo chuẩn mực của IIW. Đội ngũ Giảng viên đều là PGS- TS; Kỹ sư hàn quốc tế và chuyên gia hàn quốc tế đến từ các trường Đại học Kỹ thuật trong cả nước. Hiện này Vietnam ANB có đã cấp chứng nhận cho 02 đơn vị  uỷ quyền được đào tạo là ATB01 tại khu vực phía Bắc và ATB02 tại khu vực phía Nam. Công ty  TNHH ZERT Việt Nam có tên giao dịch quốc tế là: ZERT VIETNAM COMPANY LIMITED là đơn vị uỷ quyền đào tạo ATB02  của Vietnam ANB