Giới thiệu sơ lược về hàn và các phương pháp hàn ( Welding process )

16/12/2016
Hàn là quá trình luyện kim kết nối hai hoặc nhiều thành phần với nhau bằng nhiệt hoặc áp suất hoặc cả hai, có vật liệu bổ xung hoặc không

I. Định nghĩa cơ bản
Hàn là quá trình luyện kim kết nối hai hoặc nhiều thành phần với nhau bằng nhiệt hoặc áp suất hoặc cả hai, có vật liệu bổ xung hoặc không
A. Quá trình hàn
Có nhiều cách thức để thực hiện việc kết nối này:
+ Các quá trình hàn: Các quá trình hàn có thể được phân loại theo nhiều cách, trong đó, theo nguồn năng lượng cung cấp là một cách phổ biến được dùng đối với các đối tượng thực hành

Quá trình hàn
Các Quá trình hàn
Quá trình hàn điện có thuốc bảo vệ (SMAWor MMA)
Quá trình hàn điện có thuốc bảo vệ (SMAW or MMA)

Hàn hồ quang tay ( hay còn gọi là hàn que ) là quá trình hàn điện cực nóng chảy (Que hàn) sử dụng điện cực dưới dạng que hàn (thường có vỏ bọc).
– Thuật ngữ hàn hồ quang tay là SMAW viết tắt của từ Shielded metal arc welding Hoặc là MMAViết tắt của Mannual metal arc.

Hàn tự động hồ quang chìm dưới lớp thuốc
Hàn tự động SAW ( Hàn tự động hồ quang chìm dưới lớp thuốc )

– Hàn hồ quang dưới lớp thuốc bảo vệ còn gọi là hàn hồ quang chìm, là quá trình hàn nóng chảy mà hồ quang cháy giữa  điện cực hàn và vật hàn dưới một lớp thuốc bảo vệ.

Phương pháp hàn bán tự động bằng điện cực nóng chảy trong môi trường khí hoạt tính bảo vệ là CO2
Phương pháp hàn bán tự động bằng điện cực nóng chảy trong môi trường khí hoạt tính bảo vệ là CO2

– Hàn MIG – MAG là phương pháp sử dụng nguồn nhiệt từ hồ quang cháy giữa dây điện cực rắn cấp liên tục nhờ một bộ cấp dây cú tốc độ không đổi. Vũng hàn hình thành được bảo vệ bằng dòng khí trơ MIG hoặc dòng khí hoạt tính MAG. Phương pháp này cũng được gọi là hàn bán tự động, tuy nhiên tên gọi đó không chính xác. Trong công nghiệp hàn MAG với khí bảo vệ CO2 thường gọi là hàn dây hoặc hàn CO2

Phương pháp hàn Tig - Khí bảo vệ Argon or heli
Phương pháp hàn Tig – Khí bảo vệ Argon or heli

–  Hàn TIG là quá trình trong đó nguồn nhiệt là hồ quang được tạo thành giữa điện cực volfram không tiêu hủy và chi tiết gia công.
– Hồ quang và kim loại được bảo vệ bằng lớp khí trơ là Argon, heli hoặc hỗn hợp Argon và Heli. Kim loại điền đầy được đưa vào hồ quang dưới dạng dây trần.

Hàn FCAW ( Hàn Co2)

Hàn FCAW ( Hàn Co2)
– Hàn hồ quang bằng điện cực lõi thuốc FCAW là phương pháp hàn bán tự động hoặc tự động trong đó điện cực nóng chảy là một ống kim loại ,bên trong được điền đầy bằng thuốc hàn với tính năng tương tự như vỏ bọc que hàn.

Hàn điện xỉ ESW
Hàn điện xỉ ESW

– Hàn điện xỉ ESW là quá trình hàn nóng chảy ,trong đó nhiệt lượng sinh ra khi có dòng điện chạy qua thuốc hàn bị nóng chảy trong rãnh hàn nằm giữa hai bề mặt hàn. Rãnh hàn được điền đầy bằng kim loại mối hàn từ dưới lên trên do kim loại nóng chảy được đưa vào thông qua điện cực nóng chảy (dạng dây hàn hoặc dạng tấm dây).
B. Các loại mối hàn

Các loại mối hàn thường gặp
Các loại mối hàn thường gặp
Các kiểu ghép nối (fit-up)
Các kiểu ghép nối (fit-up)
Chuẩn bị mép Single V-U
Chuẩn bị mép Single V-U
Chuẩn bị mép Single J Butt weld
Chuẩn bị mép Single J Butt weld
Chuẩn bị mép các mối Butt - joint
Chuẩn bị mép các mối Butt – joint
Đặc trưng mối hàn Butt weld
Đặc trưng mối hàn Butt weld

Nguồn: engineeringvn