[Khóa đào tạo] chuyên gia tư vấn triển khai áp dụng tiêu chuẩn iso 3834

20/09/2018

Từ năm 2013 đến nay, với kinh nghiệm triển khai tư vấn áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng hàn (ISO 3834) tại các doanh nghiệp cơ khí chế tạo trên cả nước có sử dụng hàn nóng chảy trong quá trình chế tạo sản phẩm, Trung tâm HwC nhận thấy nhu cầu được hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn về yêu cầu kỹ thuật đối với chất lượng sản phẩm hàn ISO 3834 của các doanh nghiệp cơ khí chế tạo là rất lớn. Tuy nhiên, muốn doanh nghiệp áp dụng thành công và bền vững tiêu chuẩn ISO 3834 thì đòi hỏi phải có đội ngũ nhân sự, chuyên gia tư vấn có trình độ và được đào tạo chuyên môn bài bản. Hơn nữa đội ngũ chuyên gia triển khai áp dụng ISO 3834 hiện nay tại doanh nghiệp là rất ít, phần lớn họ là các chuyên gia tại các tổ chức tư vấn hoặc chứng nhận. Việc phát triển và bổ sung thêm đội ngũ chuyên gia tư vấn triển khai áp dụng ISO 3834 tại doanh nghiệp là rất cấp thiết. Vì vậy, Trung tâm HwC đã triển khai thực hiện tổ chức khóa đào tạo “Chuyên gia tư vấn triển khai áp dụng Tiêu chuẩn ISO 3834”.

THƯ MỜI THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO

 “CHUYÊN GIA TƯ VẤN TRIỂN KHAI ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 3834”

Kính gửi: Quý công ty, tổ chức, cá nhân

     Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao công nghệ  Việt – Đức (HwC) là tổ chức khoa học và công nghệ  trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ, thực hiện chức năng phục vụ quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và cung cấp dịch vụ  đào tạo, tư vấn, chứng nhận nhân sự hàn trong nước và quốc tế. Trung tâm HwC là thành viên chính thức của Viện hàn Quốc tế (IIW) từ năm 2007.

Từ năm 2013 đến nay, với kinh nghiệm triển khai tư vấn áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng hàn (ISO 3834) tại các doanh nghiệp cơ khí chế tạo trên cả nước có sử dụng hàn nóng chảy trong quá trình chế tạo sản phẩm, Trung tâm HwC nhận thấy nhu cầu được hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn về yêu cầu kỹ thuật đối với chất lượng sản phẩm hàn ISO 3834 của các doanh nghiệp cơ khí chế tạo là rất lớn. Tuy nhiên, muốn doanh nghiệp áp dụng thành công và bền vững tiêu chuẩn ISO 3834 thì đòi hỏi phải có đội ngũ nhân sự, chuyên gia tư vấn có trình độ và được đào tạo chuyên môn bài bản. Hơn nữa đội ngũ chuyên gia triển khai áp dụng ISO 3834 hiện nay tại doanh nghiệp là rất ít, phần lớn họ là các chuyên gia tại các tổ chức tư vấn hoặc chứng nhận. Việc phát triển và bổ sung thêm đội ngũ chuyên gia tư vấn triển khai áp dụng ISO 3834 tại doanh nghiệp là rất cấp thiết. Vì vậy, Trung tâm HwC đã triển khai thực hiện tổ chức khóa đào tạo “Chuyên gia tư vấn triển khai áp dụng Tiêu chuẩn ISO 3834”.

THÔNG TIN VỀ KHÓA ĐÀO TẠO

  • Thời gian dự kiến: Cuối tháng 9/2018
  • Địa điểm tổ chức: Tại Hà Nội
  • Điều kiện tham dự khóa học:

– Cung cấp 01 bản phô tô bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành cơ khí hoặc xác nhận có kinh nghiệm ít nhất 02 năm trong lĩnh vực cơ khí

– Cung cấp 01 bản phô tô CMND

  • Mọi thông tin xin liên hệ:   Hà: 0934 679 933 /

                                           Email: hanguyen.hn80@gmail.com

Xin trân trọng cảm ơn./.

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VIỆT – ĐỨC