Phối hợp cùng Hiệp hội ngành hàng để nâng cao NSCL

08/06/2017
Chiều ngày 07/06/2017 vừa qua, tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) đã diễn ra buổi hội thảo phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ Chương trình năng suất chất lượng với các hiệp hội ngành hàng. Buổi hội thảo này nằm trong khuôn khổ Chương trình quốc gia 712 về hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng.

Chiều ngày 07/06/2017 vừa qua, tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) đã diễn ra buổi hội thảo phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ Chương trình năng suất chất lượng với các hiệp hội ngành hàng. Buổi hội thảo này nằm trong khuôn khổ Chương trình quốc gia 712 về hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng.

 

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Nam Hải đã tham dự và chủ trì buổi hội thảo.

Tại buổi hội thảo, các đại biểu đã được nghe các thông tin khái quát về chương trình quốc gia năng suất chất lượng, các kết quả của chương trình và định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 và các năm tiếp theo của chương trình.

Theo Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Nam Hải, đây là cơ hội để hai bên chia sẻ thông tin, cùng trao đổi về các mục tiêu, các nhu cầu để đảm bảo rằng các chương trình, dự án đưa ra trong những năm tiếp theo thực sự phục vụ cho các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng, bám sát nhu cầu thiết thực của các doanh nghiệp. Theo đó, hiệu quả của chương trình quốc gia năng suất chất lượng sẽ được nâng cao.

Chương trình Quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 21/05/2010. Tính đến hết năm 2016 đã có khoảng 9500 TCVN và 650 QCVN được xây dựng; khoảng 5000 doanh nghiệp được tư vấn, hướng dẫn xây dựng, áp dụng hệ thống, mô hình, công cụ và hơn 200 khóa đào tạo đã được tổ chức.

Về định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 và các năm tiếp theo của Chương trình, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Nam Hải cho biết bên cạnh các nhóm nhiệm vụ cụ thể (ví dụ như: tuyên truyền, phổ biến kiến thức về năng suất chất lượng, đào tạo đội ngũ chuyên gia, nghiên cứu, xây dựng, hệ thống TCVN theo hướng tập trung cho các nhóm SPHH chủ lực và một số nhóm tiêu chuẩn thuộc lĩnh vực quan trọng khác….) cần thiết phải phối hợp với một số Hiệp hội ngành hàng trong công tác tuyên truyền, triển khai các “Gói giải pháp” gắn với đào tạo lực lượng cho Hiệp hội và hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp thông qua các Hiệp hội ngành hàng.

Nguồn: tcvn