GIÁM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG THÉP NHẬP KHẨU VÀ THÉP TRONG NƯỚC THEO THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN

23/09/2015

Nhằm phục vụ việc quản lý chất lượng đối với thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu, ngày 31/12/2015 Bộ Công Thương và Bộ Khoa Học & Công Nghệ đã ban hành thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN. Để thực hiện thông tư này ngày 21/01/2015 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) có Quyết Định số 88/QĐ-TĐC chỉ định cho Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao công nghệ Việt – Đức thực hiện giám định chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu phục vụ quản lý nhà nước theo nội dung thông tư 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN. Quyết định này có hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký

Xem chi tiết Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN và Quyết định 88/QĐ-TĐC

Mẫu đăng ký đánh giá sự phù hợp chất lượng thép nhập khẩu theo Thông tư 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN