Giám sát chất lượng quá trình hàn

02/08/2010

Trung tâm HwC cung cấp các dịch vụ giám sát, giám định chất lượng quá trình hàn (giám định của bên thứ 3). Quá trình được thực hiện bởi các chuyên gia có trình độ được cấp chứng chỉ quốc tế như Kỹ sư hàn quốc tế (International Welding Engineer – IWE), chuyên gia hàn quốc tế (International Welding Specialist – IWS) , giám định viên hàn quốc tế (International Welding Inspector – IWI) được thừa nhận bởi Viện hàn quốc tế (International Institute of Welding – IIW).