Giám sát thi công công trình kỹ thuật hàn

02/08/2010

Trung tâm HwC cung cấp các dịch vụ giám sát thi công công trình kỹ thuật hàn (Giám sát độc lập) cho các công trình sản xuất, thi công đường ống áp lực, kết cấu thép chịu lực, bồn, bình áp lực… Quá trình được thực hiện bởi các chuyên gia có trình độ được cấp chứng chỉ quốc tế như Kỹ sư hàn quốc tế (International Welding Engineer – IWE), chuyên gia hàn quốc tế (International Welding Specialist – IWS) , giám định viên hàn quốc tế (International Welding Inspector – IWI) được thừa nhận bởi Viện hàn quốc tế (International Institute of Welding – IIW).