Hiệu chuẩn, hiệu chỉnh và sửa chữa

02/08/2010

Trung tâm HwC cung cấp các dịch vụ hiệu chuẩn, hiệu chỉnh, sửa chữa và cung cấp các trang thiết bị NDT cho các Doanh nghiệp, các nhân có nhu cầu:Thiết bị đo chiều dầy lớp phủ, thiết bị đo chiều dầy kim loại bằng siêu âm, thiết bị siêu âm khuyết tật kim loại, máy X-ray, thước đo mối hàn …