Kiểm tra không phá hủy (NDT)

02/08/2010

Trung tâm HwC cung cấp các dịch vụ kiểm tra không phá huỷ NDT (kiểm tra, đánh giá chất lượng mối hàn, dò khuyết tật bên trong và bề mặt, đo chiều dày kim loại, chiều dầy lớp phủ…

Phương pháp không phá hủy:

▪  Kiểm tra khuyết tật bề mặt bằng thẩm thẩu chất lỏng (PT)

▪  Kiểm tra khuyết tật bề mặt bằng bột từ (MT)

▪  Kiểm tra khuyết tật mối hàn bằng siêu âm (UT)

▪  Đo chiều dày vật liệu bằng siêu âm

▪  Kiểm tra bằng tia bức xạ  (RT – tia X, tia γ )